Regulamin

Tez Minds Software Sp. Sp. z o.o. ("QrCodeChimp„, „my”, „nas” i „nasz”) zapewnia dostęp do swoich interaktywnych witryn internetowych i usług podlegających poniższym Warunkom użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami użytkowania przed skorzystaniem z tej witryny lub innych świadczonych przez nas usług. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej strony internetowej lub naszych usług (z wyjątkiem przeczytania tego po raz pierwszy), wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

Niniejsze Warunki użytkowania (czasami określane również jako „Umowa użytkownika”) wraz z naszymi Polityka prywatności oraz wszelkie dodatkowe warunki, które mogą mieć zastosowanie do niektórych produktów lub usług, regulują korzystanie z dowolnej z naszych witryn internetowych oraz korzystanie z wszelkich innych świadczonych przez nas usług, w tym naszych ankiet, recenzji, biuletynów, paneli, społeczności lub innych usług (łącznie nasze "Usługa"). Nasze strony internetowe obejmują między innymi witryny, takie jak: www.qrcodechimp.com oraz wszystkie inne strony internetowe, na których umieszczamy niniejsze Warunki użytkowania (łącznie nasza „Witryna”).

Od czasu do czasu możemy modyfikować lub zmieniać Warunki użytkowania. Każda zmieniona wersja Warunków użytkowania zostanie opublikowana w naszej Witrynie, a zmienione Warunki użytkowania będą regulować przyszłe korzystanie z naszej Witryny i Usług, dlatego należy okresowo powracać do naszej Witryny, aby zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na zmienioną wersję, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny i Usługi.

Nasze Usługi obejmują między innymi dostarczanie wyników wyszukiwania produktów i usług oferowanych przez Sprzedawców zewnętrznych. NIE jesteśmy stroną żadnej transakcji, którą możesz zawrzeć z handlowcami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub roszczenia dotyczące produktu lub usługi, którą zakupiłeś, inicjując wyszukiwanie za pomocą naszych Usług, skontaktuj się z odpowiednim Sprzedawcą.

1. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Nasza Witryna, Usługa i powiązane treści (oraz wszelkie prace pochodne lub ich ulepszenia), w tym między innymi cały tekst, ilustracje, pliki, obrazy, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, informacje, treści, materiały, produkty, usługi, adresy URL, technologia, dokumentacja i funkcje interaktywne (łącznie „Zawartość Witryny”) oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich należą do nas, naszych licencjodawców lub obu. Ponadto wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i stroje handlowe, które mogą pojawić się w naszej Witrynie lub Usłudze, należą do nas, naszych licencjodawców lub obu. Z wyjątkiem praw ograniczonego użytkowania przyznanych w niniejszych Warunkach użytkowania, nie nabywasz żadnych praw, tytułów ani udziałów w naszej Witrynie lub Usłudze. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania, są wyraźnie zastrzeżone.

2. DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG
(a) Aby uzyskać dostęp lub korzystać z niektórych treści lub funkcji naszej Witryny lub Usługi, możesz zdecydować się na podanie nam pewnych informacji, możemy wymagać od Ciebie podania pewnych informacji lub wymagać założenia konta u nas poprzez rejestrację. Twój dostęp do niektórych treści lub funkcji może być ograniczony, jeśli nie masz ukończonych 18 lat lub nie jesteś pełnoletni w Twojej jurysdykcji, aby zawrzeć prawnie wiążącą umowę, lub z innych powodów.

(b) Za każdym razem, gdy przesyłasz nam informacje, zgadzasz się na podanie prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji oraz zgadzasz się, jeśli taka opcja jest dostępna, niezwłocznie aktualizować informacje, jeśli nastąpiły zmiany w podanych przez Ciebie informacjach.

(c) Konta. Możemy również nałożyć ograniczenia na możliwość założenia konta (np. ograniczenia wiekowe, ograniczenie podmiotom gospodarczym możliwości zakładania kont, ograniczenia liczby kont itp.). Podczas rejestracji konta może być konieczne wybranie nazwy użytkownika („ID”) i hasła. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego identyfikatora i hasła oraz innych informacji o koncie i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy autoryzowałeś takie działania. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub identyfikatora i hasła, wysyłając do nas wiadomość e-mail.

(d) Przesyłanie danych i korzystanie z usług komunikacyjnych — niektóre z naszych funkcji lub usług mogą umożliwiać użytkownikowi komunikowanie się lub przesyłanie danych innych użytkowników lub podmiotów, takich jak między innymi pracownicy, klienci i potencjalni klienci, w dowolnym w przypadku, gdy ponosisz odpowiedzialność za uzyskanie zgody tych użytkowników lub podmiotów, których dane przesyłasz lub z którymi się komunikujesz, i będziesz bronić nas, zwolnić z odpowiedzialności i całkowicie chronić nas przed wszelkimi konsekwencjami przesyłania takich danych lub komunikowania się z takimi użytkownikami lub podmiotów za pośrednictwem naszych usług.

3. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE LUB ROZWIĄZANIE
(a) Możemy, według naszego wyłącznego uznania, tymczasowo lub na stałe zmienić, ograniczyć, zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do naszej Witryny lub Usługi (w tym dowolnej Treści Witryny lub Treści użytkownika) bez uprzedniego powiadomienia. Możemy to zrobić w oparciu o zmiany w naszych praktykach biznesowych (np. usunięcie Usługi itp.), jeśli naruszysz literę i ducha niniejszych Warunków użytkowania lub z jakiegokolwiek innego zgodnego z prawem powodu. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie działania.

(b) Wszelkie nałożone przez nas ograniczenia, zawieszenie lub wypowiedzenie nie zmienią Twoich zobowiązań wobec nas wynikających z niniejszych Warunków użytkowania. Postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać takie działanie z naszej strony, będą obowiązywać, w tym między innymi prawa i licencje, które nam udzieliłeś w swoich Treściach użytkownika oraz postanowienia dotyczące odszkodowań, zwolnień, zrzeczenia się odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności, obowiązkowy arbitraż, brak pozwu zbiorowego i wszystkie różne postanowienia niniejszego dokumentu.

4. DOPUSZCZALNE UŻYCIE
(a) Nasza Witryna i Usługa (w tym między innymi Treści Witryny i Treści Użytkownika) są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i osobistych, niekomercyjnych. Korzystając z naszej Witryny lub Usługi, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania oraz wszystkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i lokalnych. (b) Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania, nie wolno: - korzystać z naszej Witryny lub Usługi w sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy lub do takich celów, w celu zbierania informacji umożliwiających identyfikację osoby lub podszywania się pod innych użytkowników;

- modyfikować naszych informacji o prawach autorskich/znakach towarowych lub innych prawach własności lub ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem naszej Witryny lub Usługi (np. te, które uniemożliwiają lub ograniczają kopiowanie Treści Witryny);

- korzystać z naszej Witryny lub Usługi w jakikolwiek sposób w celu manipulowania lub zniekształcania lub podważania integralności i dokładności jakichkolwiek recenzji i ocen lub podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję, uszkodzenie lub zakłócenie jakiejkolwiek części naszej Witryny lub Usługi;

- korzystać z naszej Witryny lub Usługi w celu wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania/publikowania, pobierania wszelkich materiałów, które nie są zgodne z naszymi standardami treści;

- korzystać z naszej Witryny lub Usługi w celu przesyłania lub ułatwiania przesyłania wszelkich niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych;

- korzystać z naszej Witryny lub Usługi w celu przesyłania jakichkolwiek danych lub przesyłania do naszej Witryny lub Usługi jakichkolwiek danych, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany niekorzystnie wpływać na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego;

- dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej lub dezasemblować jakiejkolwiek części naszej Witryny lub Usługi;

- używać dowolnego robota, pająka, innego automatycznego urządzenia lub procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania naszych stron internetowych lub treści zawartych w naszej Witrynie lub Usłudze lub używać oprogramowania do monitorowania sieci w celu określenia architektury lub wyodrębnienia danych dotyczących użytkowania z naszej Witryny lub Usługi; lub

- angażować się w jakiekolwiek działania, które ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom korzystanie lub korzystanie z naszej Witryny lub Usługi. (c) Zgadzasz się w pełni współpracować z nami w celu zbadania wszelkich podejrzanych lub faktycznych działań, które naruszają niniejsze Warunki użytkowania.

5. TREŚCI UŻYTKOWNIKA
(a) Możemy teraz lub w przyszłości zezwolić Ci na publikowanie, przesyłanie, przesyłanie lub w inny sposób dostarczanie za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi (łącznie „przesyłanie”) wiadomości, tekstu, ilustracji, plików, obrazów, grafik, zdjęć, komentarzy, dźwięki, muzyka, filmy, informacje (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) oraz inne treści (łącznie „Treści użytkownika”). Na przykład wszelkie komentarze, oceny lub recenzje produktu lub sprzedawcy, które publikujesz za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi, stanowią Twoje Treści Użytkownika.

(B) Normy: Użytkownik zgadza się nie przesyłać żadnych Treści użytkownika chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową, prawem moralnym lub inną własnością intelektualną lub prawem własności bez wyraźnej zgody właściciela odpowiedniego prawa. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieuzyskania takiego pozwolenia lub za jakiekolwiek inne szkody wynikające z Treści użytkownika. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że Twoje Treści Użytkownika: - będą, w kontekście recenzji i ocen, oparte na rzeczywistych doświadczeniach zakupowych z odpowiednim sprzedawcą lub stroną trzecią, dokładne (w przypadku stwierdzenia faktów), będą odzwierciedlać opinie rzeczywiście posiadane przez Ciebie i przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów;

- będą zgodne z prawdą, nie wprowadzają w błąd i nie wprowadzają w błąd;

- nie będą zawierać żadnych materiałów o charakterze niedozwolonym (np. zniesławiających lub naruszających prywatność jakiejkolwiek osoby itp.), obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających;

- nie będzie promować materiałów lub przemocy o charakterze jednoznacznie seksualnym ani promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

- nie narusza żadnych zobowiązań prawnych wobec osoby trzeciej, takich jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;

- nie będą grozić, nadużywać ani naruszać prywatności innych osób ani nie będą miały na celu nękania, zdenerwowania lub zawstydzenia jakiejkolwiek innej osoby;

- nie będą miały zamiaru podszywać się pod jakąkolwiek osobę, fałszywie przedstawiać Twoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub fałszywie sprawiać wrażenie, że Twoje Treści Użytkownika pochodzą od kogoś innego; lub

- nie będzie popierać, promować ani wspierać żadnych działań niezgodnych z prawem (np. czynów kryminalnych, naruszenia praw autorskich, niewłaściwego użytkowania komputera itp.).

(c) Możemy monitorować, edytować lub usuwać Treści użytkownika z powodu naruszenia litery lub ducha niniejszych warunków lub z jakiegokolwiek innego zgodnego z prawem powodu. Nie mamy jednak obowiązku wyszukiwania, edytowania ani usuwania (z wyjątkiem usuwania treści zgodnie z sekcją 15) jakichkolwiek Treści użytkownika z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych warunków.

(D) Przyznanie praw i wykorzystanie: Nie rościmy sobie prawa własności do Treści użytkownika. Jednak przesyłając Treści użytkownika, automatycznie udzielasz lub gwarantujesz, że właściciel wyraźnie udzielił nam ogólnoświatowego, bezpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego, w pełni podlegającego sublicencji i zbywalnego prawa i licencji na używanie, powielanie, rozpowszechnianie , tworzyć dzieł pochodnych na podstawie (np. tłumaczeń itp.), publicznie wyświetlać/wykonywać, transmitować i publikować Treści użytkownika (w całości lub w części), co my, według naszego wyłącznego uznania, uznamy za stosowne w związku z naszą działalnością i operacjami . Niezależnie od powyższego, zrzekasz się wszelkich roszczeń, które możesz mieć teraz lub później w dowolnej jurysdykcji, do tak zwanych „praw moralnych” lub praw „moralnych” w odniesieniu do Treści użytkownika.

- Przesyłając Treści użytkownika, przyznajesz nam również prawo, ale nie obowiązek, do wykorzystywania Twoich danych biograficznych lub innych informacji o Tobie, w tym, bez ograniczeń, całości lub części Twojego imienia i nazwiska, pseudonimu, pseudonimu i lokalizacji geograficznej (np. „Mark W. - Columbus, OH", "Julie B. - Wyoming" itp.), w związku z nadawaniem, drukiem, online lub innym wykorzystaniem lub publikacją Treści Użytkownika zgodnie z licencją udzieloną w poprzednim akapicie.

- Bez ograniczania praw przyznanych w powyższych paragrafach i w celu uniknięcia wątpliwości, ilekroć Twoje konto nie jest objęte planem płatnym lub nie zostało wyraźnie wyłączone przez Ciebie, gdy Twoje konto jest objęte planem płatnym (możesz zrezygnować za pośrednictwem dowolnego pisemnego komunikacji, takiej jak faks lub e-mail, oraz po otrzymaniu od nas pisemnego potwierdzenia), zastrzegamy sobie prawo do wyświetlania reklam w związku z Twoimi Treściami Użytkownika, do wykorzystywania Twoich Treści Użytkownika w celach reklamowych i promocyjnych oraz dostarczania osobom trzecim Twoich Treści Użytkownika . Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoje Treści Użytkownika mogą być umieszczane na stronach internetowych i sieciach reklamowych naszych partnerów dystrybucyjnych i zewnętrznych dostawców usług (w tym ich dalszych użytkowników).

6. ZAUFANIE DO INFORMACJI O MIEJSCU
(a) Informacje dostępne za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi służą wyłącznie do celów edukacyjnych, rozrywkowych i promocyjnych. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane przez nas informacje były dokładne, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że jakiekolwiek Treści Użytkownika lub Treści Witryny są dokładne, kompletne lub aktualne. We wszystkich przypadkach Twoim obowiązkiem jest ocena dokładności, aktualności, kompletności lub użyteczności Treści Witryny, Treści Użytkownika oraz innych informacji i opinii wyrażanych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi. Na przykład oceny i recenzje mogą być informacyjne dla niektórych, ale nie stanowią gwarancji ani prognozy poziomu wydajności, jakiego możesz doświadczyć w przypadku odpowiedniego produktu, usługi, sprzedawcy lub innej strony trzeciej. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub decyzje, które podejmujesz na podstawie materiałów i informacji dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny i Usługi, i powinieneś przeprowadzić własne badania i dochodzenie, jeśli to konieczne.

(b) W przypadku sporu między Tobą a kimkolwiek uzyskującym dostęp do naszej Witryny lub Usługi lub Tobą i jakąkolwiek stroną trzecią w związku z naszą Witryną lub Usługą, rozumiesz i zgadzasz się, że nie jesteśmy zobowiązani do angażowania się. W takich przypadkach niniejszym zwalniasz QrCodeChimp oraz jej członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, rodziców, partnerów, następców prawnych, agentów, podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych i powiązanych z nimi spółek przed roszczeniami, żądaniami i odszkodowaniami wszelkiego rodzaju lub natury wynikających z takiego sporu lub w jakikolwiek sposób związanych z takim sporem.

7. SPRZEDAWCY INTERNETOWI I OSOBY TRZECIE
(a) Twoje transakcje ze sprzedawcami internetowymi lub innymi stronami trzecimi za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi, w tym stron internetowych osób trzecich dostępnych za pośrednictwem łączy w naszej Witrynie, odbywają się wyłącznie między Tobą a tą stroną trzecią. W związku z tym, gdy angażujesz się w transakcję ze stroną trzecią lub uzyskujesz dostęp do strony internetowej strony trzeciej, robisz to zgodnie z ich warunkami i zasadami, a nie naszymi. Reklamacje, pytania i roszczenia związane z transakcjami z jakąkolwiek osobą trzecią należy kierować do tej osoby trzeciej.

(b) NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA I NIE PONOSIMY PRZED UŻYTKOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI (CZY W RAMACH UMOWY, DELIKTOWEJ LUB INNEJ) Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z JAKOŚCI LUB PÓŹNEJ DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG OD JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH LUB W CELU UCZCIWIENIA (LUB ABY POWODOWAĆ HONORU JAKIEGOKOLWIEK SPRZEDAWCY) JAKIEKOLWIEK BŁĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE CEN, OPISU I DOSTĘPNOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK ZNIŻKÓW, OFERTY, PROMOCJI I KUPONÓW DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB OFERTY USŁUG PROMOWANYCH LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY LUB USŁUGI.

8. OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
(a) W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH: QrCodeChimp LUB JEJ KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, RODZICE, PARTNERZY, NASTĘPCY, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY DYSTRYBUCYJNI, SPÓŁKI ZALEŻNE LUB ICH SPÓŁKI ZALEŻNE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY QrCodeChimp ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z NASZEJ WITRYNY, USŁUGI LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z NASZĄ WITRYNĄ, USŁUGĄ. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z NASZEJ WITRYNY LUB USŁUGI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ: QrCodeChimp TREŚĆ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NASZEJ WITRYNY I USŁUGI. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO SZKÓD PONIESIONYCH Z PRZYCZYNY USŁUG LUB PRODUKTÓW, INFORMACJI, PORAD, INFORMACJI LUB REKLAM OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY LUB USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK LINKÓW DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

(b) NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, KTÓRE OTRZYMAŁEŚ, W ŻADNYM WYPADKU NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKUMULOWANA ANI NASZYCH KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, RODZICÓW, WSPÓLNIKÓW, NASTĘPCY, POŚREDNIKÓW, SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH I SPÓŁEK ZALEŻNYCH 100 dolarów. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO UCZCIWE OGRANICZENIE OPARTE NA SPOSOBIE I KOSZTACH, W JAKIEGO NASZE STRONY LUB USŁUGI DOSTARCZANE SĄ UŻYTKOWNIKOWI, ORAZ UWZGLĘDNIAJĄC TWOJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z ALTERNATYWNYCH ZASOBÓW DOSTARCZAJĄCYCH INFORMACJE PODOBNE DO NASZEJ WITRYNY LUB USŁUGI. PONADTO ZGADZASZ SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z NASZEJ WITRYNY, USŁUGI LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD PRZYCZYNY DZIAŁANIA. PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIESIONE POZA TYM OKRESEM SĄ UCHYLNE.

(c) W niektórych jurysdykcjach ograniczenia odpowiedzialności są niedozwolone i dlatego niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI
(a) W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, QrCodeChimpUSŁUGI ORAZ WSZYSTKIE INFORMACJE, ZAWARTOŚĆ, MATERIAŁY, PRODUKTY (W TYM OPROGRAMOWANIE) ZAWARTE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SĄ DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA QrCodeChimp W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I NIE GWARANTUJE MIĘDZY INNYMI WOLNYMI OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z NASZEJ STRONY I USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. QrCodeChimp NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA SWOJEJ WITRYNY LUB INFORMACJI, ZAWARTOŚCI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW (W TYM OPROGRAMOWANIA) LUB USŁUG ZAWARTYCH W SWOJEJ WITRYNIE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM UŻYTKOWNIKA.

(b) Niektóre przepisy stanowe nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych. Jeśli te przepisy mają zastosowanie do Ciebie, niektóre lub wszystkie powyższe zastrzeżenia, wyłączenia lub ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć i możesz mieć dodatkowe prawa.

10. ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć i unieszkodliwić QrCodeChimp oraz jej funkcjonariusze, dyrektorzy, pracownicy, rodzice, partnerzy, następcy, agenci, partnerzy dystrybucyjni, podmioty stowarzyszone, spółki zależne i ich spółki powiązane z wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, strat, odszkodowań, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych prawników opłaty i koszty) wynikające lub związane z: (i) dostępem lub korzystaniem z naszej Witryny lub Usługi; (ii) Twoje Treści Użytkownika; (iii) jakiekolwiek faktyczne lub domniemane naruszenie lub naruszenie przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania; (iv) jakiekolwiek faktyczne lub domniemane naruszenie jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub przymierzy, które z nami zawarłeś; lub (v) twoje działania lub zaniechania. Zgadzasz się w pełni współpracować z nami w obronie wszelkich roszczeń, które są przedmiotem Twoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ
(a) Każdy z nas zgadza się najpierw kontaktować się ze sobą w przypadku wszelkich sporów i dostarczać pisemny opis problemu, wszystkie istotne dokumenty/informacje oraz proponowane rozwiązanie. Wyrażasz zgodę na kontaktowanie się z nami w przypadku sporów, kontaktując się z nami pod adresem podanym w niniejszych Warunkach użytkowania. Skontaktujemy się z Tobą na podstawie podanych przez Ciebie danych kontaktowych. Uwaga do QrCodeChimp należy przesłać na adres: Tez Minds Software Pvt. Ltd., #660, 5. piętro, Solitaire Business Hub, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Indie

(b) Jeżeli po 45 dniach strony nie będą w stanie rozstrzygnąć jakiegokolwiek sporu podniesionego na podstawie poprzedniego postanowienia, spór może zostać poddany arbitrażowi zgodnie z niniejszą sekcją. Strony rozumieją, że miałyby prawo lub możliwość rozstrzygania sporów w sądzie i uzyskania rozstrzygnięcia ich sprawy przez sędziego lub ławę przysięgłych, ale decydują się na rozstrzygnięcie wszelkich sporów w drodze arbitrażu.

(c) Każdy z nas zgadza się, że wszelkie roszczenia lub spory między nami oraz wszelkie roszczenia któregokolwiek z nas przeciwko agentowi, pracownikowi, następcy lub cesjonariuszowi drugiej strony, w tym, w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, osobom trzecim, które są osoby niebędące sygnatariuszami niniejszej umowy, związanej z niniejszą umową lub w inny sposób, w tym przeszłych, obecnych i przyszłych roszczeń i sporów, w tym wszelkich sporów dotyczących ważności lub zastosowania niniejszej klauzuli arbitrażowej, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu administrowanego przez JAMS zgodnie z jego zasadami i procedurami obowiązującymi w momencie zgłoszenia roszczenia. Zasady i procedury oraz inne informacje, w tym informacje o opłatach, można uzyskać na stronie internetowej JAMS (www.jamsadr.com) lub dzwoniąc do JAMS pod numer 949-224-1810.

(d) Zawieramy niniejszą umowę arbitrażową w związku z transakcją dotyczącą handlu międzystanowego. W związku z tym niniejsza umowa arbitrażowa i wszelkie postępowania na jej podstawie podlegają Federalnej Ustawie Arbitrażowej („FAA”), 9 USC 1-16. Każde orzeczenie arbitra (arbitrów) może zostać wpisane jako orzeczenie w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję.

(e) Wyjątek od arbitrażu. Każdy z nas może wnieść roszczenie do sądu drobnych roszczeń. Ponadto, zgodnie z sekcją 13 poniżej, każdy z nas zgadza się, że jakikolwiek arbitraż będzie prowadzony wyłącznie między Tobą a nami, a nie jako część roszczenia klasowego (tj. nie zostanie wniesiony w imieniu lub razem z roszczeniem innej osoby). Jeśli z jakiegokolwiek powodu jakikolwiek sąd lub arbiter stwierdzi, że to ograniczenie jest niezgodne z sumieniem lub niewykonalne, wówczas nasza zgoda na arbitraż nie ma zastosowania, a spór ogólnoklasowy musi zostać wniesiony do sądu.

12. PRAWO RZĄDOWE
Niniejsze Warunki użytkowania będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Pune w Indiach, bez względu na przepisy kolizyjne.

13. ŻADNE DZIAŁANIA W KLASIE
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW NA PODSTAWIE KLASY; TO JEST DOŁĄCZENIE DO ROSZCZENIA Z ROSZCZENIEM JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU LUB ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA W ZAKRESIE PRZEDSTAWICIELSTWA W IMIENIU DOWOLNEJ INNYCH OSÓB W JAKIMKOLWIEK POSTĘPIE SĄDOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB INNYM POSTĘPOWANIU.

14. BRAK ROZPRAWY PRZEZ JURY
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH PRAW DO ROZSĄDZENIA SIĘ PRZEZ PRZYSIĘGŁY W JAKICHKOLWIEK POZWACH SPRAWOWYCH, ARBITRAŻOWYCH LUB INNYCH POSTĘPOWANIACH.

15. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH
(a) W odpowiednich okolicznościach i według naszego wyłącznego uznania możemy usunąć lub zablokować dostęp do materiałów z naszych witryn internetowych lub hostowanych w naszych systemach, które mogą naruszać prawa autorskie innych osób.

(b) zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), QrCodeChimp odpowie na zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich dotyczące wszelkich informacji dostępnych w naszej Witrynie lub za pośrednictwem naszej Usługi. Należy pamiętać, że ta procedura służy wyłącznie do powiadamiania nas, że materiał chroniony prawem autorskim został rzekomo naruszony i spraw innych niż informowanie QrCodeChimp że materiał chroniony prawami autorskimi mógł zostać naruszony, nie otrzyma odpowiedzi w ramach tego procesu.

(c) Zgodnie z ustawą DMCA powiadomienie o naruszeniu musi zawierać następujące informacje:

- elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

- Opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostało naruszone;

- Opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawo, znajduje się w witrynie, w tym link lub zrzut ekranu strony internetowej zawierającej materiał naruszający prawo, jeśli dotyczy;

- Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

- Oświadczenie użytkownika, że ​​wierzysz w dobrej wierze, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

- Oświadczenie złożone pod karą za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

(d) Prosimy o przesłanie zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich do QrCodeChimpwyznaczonym Agentem ds. Praw Autorskich w następujący sposób:

Tez Minds Software Sp. Sp. z o.o.
#660, 5. piętro, Solitaire Business Hub,
Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Indie


16. ZMIANA; DODATKOWE WARUNKI
(a) Stale aktualizujemy naszą Witrynę i Usługi, aby zapewnić lepsze opcje i funkcje lub z innych powodów. W niektórych przypadkach może być konieczne zaktualizowanie lub zmodyfikowanie naszych Warunków użytkowania w celu odzwierciedlenia tych i innych zmian (np. w celu odzwierciedlenia aktualizacji naszych praktyk i zasad). W niektórych przypadkach możemy również być zmuszeni dostarczyć Ci zasady działania lub dodatkowe warunki regulujące korzystanie z części naszej Witryny lub dowolnej Usługi („Warunki dodatkowe”). W związku z tym zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie udostępnić Ci Warunki dodatkowe lub zaktualizować lub zmodyfikować niniejsze Warunki użytkowania, jeśli jest to właściwe lub konieczne. W zakresie, w jakim jakiekolwiek Warunki Dodatkowe są sprzeczne z niniejszymi Warunkami Użytkowania, Warunki Dodatkowe będą miały pierwszeństwo.

(b) Zmiany niniejszych Warunków Użytkowania lub jakichkolwiek Warunków Dodatkowych będą obowiązywać po: (a) powiadomieniu, poprzez opublikowanie na naszej Stronie lub powiadomienie e-mailem; oraz (b) późniejsze korzystanie z naszej Witryny lub Usługi. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie Warunków użytkowania i Witryny pod kątem wszelkich zmian lub Warunków dodatkowych. Twój dostęp i dalsze korzystanie z naszej Witryny lub Usługi po jakiejkolwiek modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania lub zapewnieniu Warunków dodatkowych będzie oznaczać Twoją zgodę i akceptację tego samego. Jeśli sprzeciwisz się jakiejkolwiek zmianie Warunków użytkowania lub jakichkolwiek Warunków dodatkowych, natychmiast przerwij korzystanie z naszej Witryny i Usługi oraz, jeśli ma to zastosowanie, zamknij swoje konto.

17. INNE WARUNKI
(a) W przypadku, gdy dostarczyliśmy Ci tłumaczenie angielskiej wersji niniejszych Warunków użytkowania (w tym Polityki prywatności i wszelkich Warunków dodatkowych włączonych przez odniesienie), zgadzasz się, że tłumaczenie jest dostarczane wyłącznie dla Twojej wygody i że angielski wersja niniejszych Warunków Użytkowania reguluje Twoje relacje z nami. Wersja w języku angielskim ma pierwszeństwo w przypadku sprzeczności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną.

(b) Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek z nas jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub kolejnego naruszenia lub niewykonania zobowiązania. Nagłówki sekcji użyte w niniejszych Warunkach użytkowania służą wyłącznie wygodzie i nie mają żadnego znaczenia prawnego.

(c) O ile wyraźnie nie określono inaczej (np. sekcja 11(e)), jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie z jakiegokolwiek powodu uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, oboje zgadzamy się, że tylko ta część Warunków użytkowania zostanie skreślona oraz że pozostałe warunki w Warunkach użytkowania nie zostaną naruszone i pozostaną w mocy.

(d) Użytkownik nie może dokonywać cesji niniejszych Warunków użytkowania ani żadnych praw ani delegować jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

(e) Niniejsze Warunki użytkowania (w tym Polityka prywatności i wszelkie Warunki dodatkowe włączone przez odniesienie) stanowią całość umowy i zastępują wszystkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy między użytkownikiem a QrCodeChimp w związku z Serwisem i Usługą.