Polityka prywatności

Data wejścia w życie i ostatnia modyfikacja 01 sierpnia 2023 r.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZYCH WITRYN LUB USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. UZYSKAJĄC DOSTĘP DO NASZEJ WITRYNY LUB Z NASZYCH USŁUG LUB KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY (POZA PRZECZYTANIEM NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI PO RAZ PIERWSZY), ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

WPROWADZENIE
Niniejsza Polityka prywatności określa rodzaje informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszych Witryn lub Usług, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje oraz w jakich przypadkach udostępniamy Twoje dane.

Tez Minds Software Sp. Sp. z o.o. ("QRCodeChimp") obsługuje witryny internetowe, takie jak między innymi produkty SaaS, witryny zakupów online i inne witryny internetowe („Witryny") oraz świadczy inne usługi online („Usługi"), w tym usługi uwierzytelniania i informacji o produktach. Ponieważ nasza siedziba znajduje się w Indiach (chociaż niektóre z naszych usług mogą działać w innych krajach za pośrednictwem naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów technologicznych i partnerów handlowych zgodnie z ich własnymi warunkami i polityką prywatności, jeśli takie istnieją), Twoje informacje będą przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli znajdujesz się w UE, zostaniesz również poproszony o udzielenie jasnej i jednoznacznej zgody na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o użytkownikach za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii.

Informacja dla osób fizycznych z UE: niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i wymienione w nim polityki mają na celu zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) oraz zapewnić odpowiednią ochronę i dbałość o przetwarzanie informacji o użytkownikach zgodnie z RODO.

Ponieważ większość naszych serwerów znajduje się poza UE, zapoznaj się z naszym DPA, a jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii, zapoznaj się z naszym UK-DPA. Proszę o e-mail do nasz zespół wsparcia aby uzyskać DPA lub UK-DPA.


SZCZEGÓLNE PRAWA MIESZKAŃCA KALIFORNII
Jeśli mieszkasz w Kalifornii i/lub (w stosownych przypadkach) w zakresie, w jakim jesteś „konsumentem” zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów z późniejszymi zmianami (CCPA) oraz QRCodeChimp jest „firmą” zgodnie z definicją CCPA, poniższe informacje mają zastosowanie w Twoim przypadku. Z zastrzeżeniem przepisów ksh masz prawo żądać w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie:

(a) Prawo do żądania informacji o:
- Kategorie danych osobowych QRCodeChimp zebrał o Tobie.
- Określone fragmenty danych osobowych QRCodeChimp zebrał o Tobie.
- Kategorie źródeł, z których zbierane są Dane Osobowe.
- Biznesowy lub komercyjny cel zbierania Danych Osobowych.
- Kategorie stron trzecich, którym firma udostępnia Dane Osobowe.

(b) Prawo do żądania usunięcia wszelkich zebranych przez nas Danych Osobowych o Tobie.
Prawo do żądania usunięcia wszelkich zebranych przez nas Danych Osobowych na Twój temat: Aby uzyskać dostęp do swojego konta, zaloguj się do portalu. Jeśli chcesz usunąć Dane osobowe, które stanowią „dane osobowe” zgodnie z definicją w CCPA, przejdź do Dashboard => Profil, aw sekcji Usuń konto zobaczysz link „Usuń konto”, użyj go, aby usunąć swoje konto.

(c) Prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat:
Aby uzyskać dostęp do swojego konta zaloguj się do portalu. Jeśli chcesz zaktualizować swoje Dane osobowe, które stanowią „dane osobowe” zgodnie z definicją w CCPA, przejdź do Dashboard => Profil i zaktualizuj swoje informacje i zapisz je.

Wszelkie inne pytania proszę kierować na adres e-mail nasz zespół wsparcia

Odpowiadamy na wszystkie takie żądania w rozsądnym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Pisząc do nas, zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości, które mogą obejmować poszukiwanie informacji w celu zweryfikowania, czy jesteś konsumentem, od którego zebraliśmy Dane Osobowe i wszelkie inne informacje, które są zasadnie wymagane, aby umożliwić nam uszanuj swoją prośbę.


Rodzaj danych i informacji, które zbieramy i wykorzystujemy o Tobie, wyjaśniono w poniższych sekcjach.


PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH ZASAD
Między innymi w celu poprawy, personalizacji i wspierania korzystania z Witryny, gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje o użytkowniku. Na przykład wykorzystujemy zagregowane informacje do opracowywania treści ukierunkowanych na zainteresowania użytkowników i do ogólnej poprawy komfortu korzystania z Witryny.
Pomyśleliśmy, że pomocne byłoby krótkie przedstawienie kluczowych sposobów, w jakie wykorzystujemy Twoje dane i jak staramy się chronić prywatność. Oczywiście powinieneś zapoznać się z warunkami naszej pełnej Polityki Prywatności.
Zwykle zbieramy dwa rodzaje informacji o Tobie: (a) informacje, które podajesz, które Cię osobiście identyfikują (np. imię i nazwisko lub numer telefonu); oraz (b) informacje, które nie identyfikują Cię osobiście (np. Twój adres IP lub typ przeglądarki).

- Informacje te są przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas.
- Zwykle wykorzystujemy te informacje, aby udostępniać Ci nasze witryny i powiązane usługi oraz tworzyć raporty i dane dotyczące działań, takich jak między innymi usługi QR i zakupy online.
- W tych celach możemy ujawnić te informacje upoważnionym stronom trzecim, w tym naszym sprzedawcom, partnerom reklamowym i promocyjnym oraz zewnętrznym dostawcom usług.
- Za pomocą plików „cookies” współpracujemy i zezwalamy sieciom reklamowym na zbieranie anonimowych informacji o Tobie w celu wysyłania Ci swoich reklam i wykorzystywanie tych samych informacji do wysyłania Ci naszych reklam (patrz sekcja III poniżej).
- Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z niektórych działań, jak określono poniżej (patrz sekcja VI).
- Szyfrujemy niektóre informacje wprowadzane przez użytkownika za pomocą oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) i podejmujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji.
- Jeśli zarejestrujesz się u nas, masz możliwość aktualizacji lub poprawienia informacji, które wcześniej podałeś za pośrednictwem sekcji konta.
- Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności na QRCodeChimp, proszę skontaktuj się z nami.
- Nasze witryny i usługi nie są zaprojektowane ani przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 16 roku życia i
- Niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu ulec zmianie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tej polityki na naszej stronie. W stosownych przypadkach, wszelkie istotne zmiany mogą być powiadamiane przez e-mail.


I. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
Gromadzimy dwa rodzaje informacji związanych z Tobą: (a) Informacje umożliwiające identyfikację osoby („PII”); oraz (b) Informacje nieumożliwiające identyfikacji osób („Nieumożliwiające identyfikacji osób”).

(a) Informacje umożliwiające identyfikację osoby: PII obejmuje wszelkie informacje, które identyfikują Cię jako osobę. Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy zdecydujesz się zarejestrować u nas lub gdy zdecydujesz się uczestniczyć w interaktywnej funkcji naszych Witryn, takiej jak recenzja, ankieta lub promocja. Gromadzone przez nas informacje PII obejmują między innymi: (a) imię i nazwisko, adres pocztowy/wysyłkowy, adres e-mail, numer karty kredytowej i numer telefonu podczas rejestracji w naszych Witrynach lub w związku ze zgłoszeniem konkursowym; (b) niektóre informacje demograficzne o Tobie (np. wiek, płeć, zainteresowania zakupowe i preferencje itp.) podczas udziału w ankiecie lub ankiecie; lub (c) opublikować ogólny komentarz i/lub rekomendację w naszych Witrynach. Należy pamiętać, że Twoje karty kredytowe nie są zapisywane na naszych serwerach, ale na serwerach procesorów płatności, takich jak między innymi Stripe, Paypal i RazorPay.

(b) Informacje nieosobowe: Non-PII to wszelkie informacje, które nie identyfikują Cię jako osoby, w tym IIP, które zostały uczynione anonimowymi. Uzyskujemy informacje inne niż umożliwiające identyfikację osobistą lub razem z Twoimi danymi osobowymi, jak opisano powyżej. Podczas uzyskiwania dostępu do naszych Witryn zbieramy od Ciebie pewne informacje niebędące danymi osobowymi, w tym adresy IP i informacje dotyczące Twojej przeglądarki, systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, strony internetowej osoby trzeciej, z której pochodzi Twoja wizyta, oraz sposobu, w jaki korzystasz z naszych Witryn, np. odwiedzane strony internetowe i czas trwania Twoich wizyt.

Pliki z logami Serwery internetowe i reklamowe Witryny rejestrują informacje o adresie IP użytkownika, typie przeglądarki i bieżącym adresie URL, którego żąda użytkownik. Informacje te są zawsze dostarczane przez przeglądarkę użytkownika i automatycznie rejestrowane przez większość witryn internetowych. Te pliki dziennika są przechowywane w bezpiecznym miejscu i wykorzystywane w naszej wewnętrznej analizie wzorców ruchu w naszych witrynach i usługach.

II. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY ZGROMADZONE INFORMACJE
PII i Non-PII są wykorzystywane do dostarczania lub ulepszania naszych Witryn i Usług dla Ciebie oraz do realizacji Twoich próśb, odpowiadania na Twoje zapytania, lepszej obsługi i zrozumienia Twoich potrzeb lub są wykorzystywane w inny sposób naturalnie związany z okolicznościami w którym podałeś informacje.
Możemy ujawnić informacje umożliwiające identyfikację i informacje nieosobowe:
(1) nasi zewnętrzni dostawcy usług, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu w związku z działaniem Witryn lub Usług, np. dostawcy, którzy przechowują dane i zarządzają nimi, przetwarzają zamówienia kart kredytowych, dostarczają nasze towary itp.
(2) sponsorzy uczestniczący w programie lub promocji, którą wprowadzasz za pośrednictwem naszych Witryn lub Usług.
(3) nasza spółka macierzysta, spółki zależne lub inne spółki stowarzyszone („spółki stowarzyszone”) w celach operacyjnych, marketingowych i promocyjnych.
(4) partnerzy kopromocyjni i inne osoby, z którymi utrzymujemy relacje marketingowe lub inne.
(5) Sprzedawcy uczestniczący, jeśli wyrażają Państwo zgodę w momencie przesyłania nam PII podczas korzystania z interaktywnych funkcji naszych Witryn, takich jak ankiety i recenzje dotyczące naszych uczestniczących sprzedawców oraz
(6) naszych innych użytkowników, jeśli zdecydujesz się na publiczne publikowanie recenzji, komentarzy lub innych informacji dotyczących produktów lub usług, komunikujesz się z innymi użytkownikami za pośrednictwem forów publicznych (np. forów, tablic ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych itp.).


Ponadto używamy danych innych niż IIP, aby pomóc analizować ruch w witrynie, zrozumieć potrzeby i trendy klientów oraz przeprowadzać ukierunkowane działania promocyjne (patrz „Reklamy oparte na preferencjach” poniżej). Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe niebędące danymi osobowymi lub łączyć je z informacjami, które uzyskaliśmy od innych osób, w celu tworzenia raportów badawczych oraz innych informacji i danych dotyczących zakupów online dla uczestniczących sprzedawców i innych klientów, a także mediów i innych zainteresowanych stron.

III. PLIKI COOKIES I REKLAMA OPARTA NA PREFERENCJACH
(a) Pliki cookie i sygnalizatory WWW: My i upoważnione przez nas strony trzecie automatycznie otrzymujemy i przechowujemy określone rodzaje informacji niebędących danymi umożliwiającymi identyfikację, za każdym razem, gdy wchodzisz z nami w interakcję za pomocą plików „cookie” i analogicznej technologii. „Cookies” to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze lub w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, aby umożliwić właścicielowi pliku cookie rozpoznanie Twojej przeglądarki oraz zapewnić Ci wygodę i inne funkcje. Na przykład nasze pliki cookie mogą pozwolić nam pokazać Ci produkty, których wcześniej wyszukiwałeś w naszych Witrynach. Należy zauważyć, że pliki cookie, na używanie których zezwalamy innym osobom, nie zawierają danych osobowych użytkownika i nie są z nimi powiązane.

Możesz mieć możliwość ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby nie zezwalała na pliki cookie i zazwyczaj możesz w dowolnym momencie usunąć istniejące pliki cookie ze swojego komputera. Jeśli usuniesz pliki cookie w przeglądarce, będziesz musiał ponownie kliknąć opcję rezygnacji po każdym wyczyszczeniu plików cookie. Aby było jasne, te oparte na plikach cookie rezygnacje muszą być wykonywane na każdym urządzeniu i przeglądarce, z których chcesz zrezygnować. Rezygnacja z plików cookie nie działa w aplikacjach mobilnych. Jednak na wielu urządzeniach mobilnych użytkownicy aplikacji mogą ograniczyć śledzenie za pomocą ustawień urządzenia.

Pamiętaj, że jeśli skorzystasz z tych mechanizmów rezygnacji, niektóre elementy naszych Witryn nie będą działać prawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne, a my nadal będziemy automatycznie gromadzić adresy IP komputerów lub urządzeń mobilnych, które klikają lub skanują utworzone kody QR; po prostu nie będziemy ich kojarzyć z Twoją przeglądarką ani QRCodeChimp konta.

Aby wyłączyć pliki cookie dla Google Analytics, kliknij ten link, aby uzyskać instrukcje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Większość przeglądarek posiada opcję wyłączenia obsługi plików cookies, co uniemożliwi Twojej przeglądarce akceptowanie nowych plików cookies, jak również (w zależności od stopnia zaawansowania oprogramowania Twojej przeglądarki) pozwoli Ci zadecydować o akceptacji każdego nowego pliku cookies na różne sposoby . Jeśli wyłączysz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji Usług. Obecnie nie rozpoznajemy sygnałów „nie śledź”. Poniższe linki zawierają informacje na temat zmiany preferencji dotyczących plików cookie w niektórych z najczęściej używanych przeglądarek:

- Safari
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer


(b) Reklama oparta na preferencjach: Współpracujemy również i zezwalamy niektórym stronom trzecim, w tym sieciom reklamowym i firmom zajmującym się analizą stron internetowych, na umieszczanie plików cookie na komputerze/przeglądarce użytkownika podczas odwiedzania naszych Witryn. Te pliki cookie stron trzecich są używane do zbierania informacji niebędących danymi osobowymi na temat Twojej aktywności w naszych Witrynach i witrynach osób trzecich, aby wyświetlać Ci reklamy, gdy przebywasz na witrynach osób trzecich („Reklamy osób trzecich”). Jeśli nie chcesz uczestniczyć w tym działaniu, poinformuj nas o tym. Skontaktuj się z nami, aby zrezygnować.

Kilka ważnych uwag: (1) narzędzia do rezygnacji z reklam firm zewnętrznych obejmują wszystkie sieci reklamowe, które: QRCodeChimp współpracuje z, ale także wiele innych QRCodeChimp nie współpracuje z; (2) rezygnacja z naszych reklam nie jest równoznaczna z rezygnacją z reklam stron trzecich – to samo dotyczy odwrotnej sytuacji. Aby zrezygnować z naszych reklam i reklam stron trzecich, musisz skorzystać z każdego odpowiedniego narzędzia rezygnacji powyżej; (3) narzędzia rezygnacji zarówno dla naszych reklam, jak i reklam stron trzecich opierają się na plikach cookie, aby zapewnić, że Twoje dane niebędące danymi osobowymi nie będą wykorzystywane do celów reklamowych online („pliki cookie rezygnacji”). Dlatego też, jeśli kupisz nowy komputer, zmienisz przeglądarkę internetową lub usuniesz pliki cookie rezygnacji ze swojego komputera, będziesz musiał ponownie wykonać odpowiednie zadania rezygnacji; oraz (4) funkcje przeglądarki internetowej i/lub niektórych programów dodatkowych mogą umożliwiać blokowanie lub ograniczanie używania plików cookie do celów reklamowych opartych na preferencjach i do innych celów. Nie możemy jednak obiecać, że nasze Witryny lub Usługi będą działać dobrze lub będą kompatybilne z tymi alternatywnymi metodami blokowania lub ograniczania korzystania z plików cookie.

IV. SPRZEDAŻ DZIAŁALNOŚCI I UJAWNIENIE ZGODNIE Z PRAWEM
(a) Transakcje biznesowe: Możemy ujawnić posiadane przez nas PII i Non-PII: (a) potencjalnemu lub faktycznemu sprzedawcy jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które nabywamy; (b) jeśli całość lub część naszych aktywów zostanie nabyta przez osobę trzecią, w takim przypadku PII i Non-PII mogą być jednym z przeniesionych aktywów.

(b) Wymagane ujawnienia: Możemy ujawniać i wykorzystywać dowolne informacje PII lub nie-PII, jeśli jest to wymagane przez prawo, w odniesieniu do roszczeń dotyczących praw autorskich i innych praw własności intelektualnej lub jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne do: (a) spełnienia żądania rządu ; (b) są zgodne z wymogami prawa lub procesu prawnego; (c) chronić lub bronić naszych praw lub własności, naszych Witryn lub innych użytkowników; lub (d) w sytuacji awaryjnej w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników naszych Witryn lub Usług lub ogółu społeczeństwa; lub (e) w przypadku jakichkolwiek nielegalnych działań lub naruszenia warunków (jak wspomniano na naszej stronie Warunki) z Twojego konta.

V. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Pracujemy w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich informacji podczas transmisji za pomocą oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL), które szyfruje wprowadzane przez Ciebie informacje. Oczywiście należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa.

Korzystamy również z bezpiecznej lokalizacji hostingu serwera w USA i innych miejscach na świecie, ochrony zapory, kontrolowanego dostępu i technologii szyfrowania, aby chronić Twoje dane. Należy jednak pamiętać, że chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które ujawniasz lub przekazujesz nam online i nie ponosimy odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie lub nieumyślne ujawnienie Twoich danych osobowych. W niefortunnym przypadku ujawnienia Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię pocztą elektroniczną na ostatni podany przez Ciebie adres e-mail tak szybko, jak to możliwe w danych okolicznościach (mogą wystąpić opóźnienia w powiadomieniu, gdy podejmiemy niezbędne środki w celu określić zakres naruszenia i przywrócić rozsądną integralność systemu, a także dla uzasadnionych potrzeb organów ścigania, jeśli powiadomienie utrudniłoby dochodzenie karne.)

Stosujemy wiele różnych technik bezpieczeństwa, aby chronić takie dane przed nieautoryzowanym dostępem użytkowników wewnątrz i na zewnątrz firmy. Jednak „doskonałe bezpieczeństwo” nie istnieje w Internecie. Jeśli obawiasz się, że Twoja prywatność mogła zostać naruszona, skontaktuj się z nami.


VI. TWOJE OPCJE I REZYGNACJA
(a) Do jakich informacji mogę uzyskać dostęp? Jeśli zarejestrujesz się jako członek, zazwyczaj będziesz mieć dostęp do sekcji konta, która zawiera podane wcześniej informacje rejestracyjne, które możesz zaktualizować lub poprawić w dowolnym momencie. Jeśli są jakieś niedokładne informacje, których nie jesteś w stanie poprawić, po prostu daj nam znać. Ponadto, jeśli chcesz, możesz całkowicie usunąć swoje konto członkowskie, chociaż możemy zachować pewne informacje w ograniczonych okolicznościach - np. w celu rozwiązywania sporów, rozwiązywania problemów i egzekwowania naszych Warunków użytkowania . Ponadto niektóre informacje nigdy nie są całkowicie usuwane z naszych baz danych ze względu na ograniczenia techniczne (np. informacje przechowywane w naszych systemach „kopii zapasowych”) i pewne ograniczenia prawne.

(b) Jakie mam możliwości wyboru (rezygnacja)? Masz wiele możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystujemy informacje o Tobie, w tym: (1) Aby zatrzymać nasze e-maile, skontaktuj się z nami. (2) Aby zrezygnować z reklam opartych na preferencjach, skontaktuj się z nami. (3) Aby zatrzymać udostępnianie danych osobowych naszym uczestniczącym handlowcom, skontaktuj się z nami (4) W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki oraz (5) jak omówiono powyżej, opcje, które oferujemy za każdym razem, gdy przesyłasz informacje za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi.

(c) Aby uzyskać dostęp do swojego konta, zaloguj się do portalu. Jeśli chcesz usunąć Dane osobowe, które stanowią „dane osobowe” zgodnie z definicją w CCPA, przejdź do Dashboard => Profil, aw sekcji Usuń konto zobaczysz link „Usuń konto”, użyj go, aby usunąć swoje konto.
Jeśli masz inne pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności w naszych Witrynach i Usługach, wyślij wiadomość e-mail na adres nasz zespół wsparcia


VII. DZIECI
Ponieważ ani nasze Witryny, ani nasze Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 16 roku życia, dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą przesyłać nam żadnych PII. Ponadto, jeśli masz mniej niż 18 lat, powinieneś użyć QRCodeChimp i przesyłać informacje wyłącznie przy udziale rodzica lub opiekuna.

VIII. REWIZJE
Niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom w celu odzwierciedlenia naszych zmieniających się praktyk biznesowych. Powiadomimy Cię o wszelkich takich zmianach, publikując nową politykę na naszych Witrynach lub czasami pocztą elektroniczną.

IX. JEDYNE OŚWIADCZENIE
Niniejsza Polityka prywatności i nasze Warunki użytkowania, zarówno opublikowane w naszych Witrynach, jak i za pośrednictwem naszych Usług, zawierają wszystkie istotne warunki dotyczące korzystania z naszych Witryn i Usług. Żadne podsumowanie, modyfikacja, przekształcenie lub inna ich wersja, ani inne oświadczenie lub polityka prywatności w jakiejkolwiek formie nie jest ważne, chyba że opublikujemy je w naszych Witrynach i Usługach.


Tez Minds Software Pvt. Ltd., 60, 5th Floor, Solitaire Business Hub, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Indie